grudzień 11, 2018

scenariusze Narzędziownika

Hits: 235

Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami stworzonymi, przez nauczycieli/ki dla nauczycieli/ek. Autorzy/ki scenariuszy reprezentują różne etapy edukacyjne i uczą różnych przedmiotów. Scenariusze te są połączeniem tematów związanych z edukacją globalną z użyciem narzędzi/a znajdujących/ego się w Narzędziowniu. 

Nauczyciele/ki, którzy/re są twórcami znajdujących się tu scenariuszy, byli uczestnikami szkoleń z zakresu edukacji globalnej i wykorzystywania narzędzi znajdujących się w Narzędziowniku.

Senariusze podzielone zostały na działy zgodnie z użytymi w nich narzędziami.

Narzędzia TIK

Myślenie wizualne

Teatrzyk kamishibai

 

Materiały dydaktyczne są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Materiały powstały w ramach realizacji projektu “Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie”, współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 

Client