Sierpień 30, 2018

o czym będą szkolenia

Hits: 60

Szkolenia oparte będą na wiedzy z zakresu edukacji globalnej, których kanwą będzie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Szkolenia będą mieć formę warsztatową i prowadzone będą przy użyciu różnorodnych narzędzi i metod. Uczestnicy zdobędą nie tylko z wiedzę merytoryczną, ale również poznają nowe narzędzia edukacyjne. Pracować będziemy m.in. na nowoczesnych narzędziach (TIK, pomagającymi wykorzystywać tablice interaktywne, tablety i telefony), jak również na bardzo klasycznych/ analogowych (np. teatrzyk kamishibai, myślenie wizualne). Podczas szkolenia operować będziemy również informacją zwrotną, która przyda się w późniejszym czasie każdemu nauczycielowi w ocenie uczniów.