listopad 5, 2018

propozycje omówienia teatrzyka “W naszych rękach”

Hits: 282

 

Od czego można zacząć?

 

 

W książce ani raz nie padają słowa telefon, komórka, smartfon, ale sugestia, że to jest właśnie obiekt „łączący” wszystkie postaci jest bardzo czytelna. Telefon komórkowy został tu wybrany celowo, jako obiekt stanowiący nieodłączny element życia uczniów na znajdujących się praktycznie na każdym etapie edukacyjnym.

 

Propozycja pierwsza omówienia – gdzie znajdziemy tu edukację globalną?

Po przeczytaniu teatrzyku warto zastanowić się nad pytaniami wypływającymi z narracji, a wchodzącymi w zakres tematyczny edukacji globalnej:

 • skąd biorą się nasze ulubione rzeczy?

 • czy telefon, zabawka, ubranie zaczynają swoje “życie” na półce sklepowej?

 • skąd się wzięły te rzeczy?

 • skąd się wziął surowiec z którego są wykonane?

 • jak długo nam posłużą?

 • co się z nimi stanie, po tym jak je wyrzucimy?

 • ile razy zastanawialiśmy się nad ogólną, całościową drogą produktów z których codziennie korzystamy? Jaki jest cykl życia rzeczy?

 • Jaką mają ekologiczną i społeczną cenę przedmioty które kupujemy (na każdym z poszczególnych etapów ich „życia”)?

 • Czy potrafimy dostrzec wieloaspektowy koszt towarów? (od wydobycia surowców, produkcji półproduktów, wielokrotnego transportu każdego z elementów, opakowań, surowców potrzebnych do wytworzenia opakowań, paliw potrzebnych do transportu, energii elektrycznej w fabrykach potrzebnej do produkcji każdej części składowej, materiałów potrzebnych do promocji produktu na rynku, po kwestie problemu utylizacji, powstawania nowych odpadów na każdym etapie produkcji oraz finalnie końcowej problematycznej utylizacji elektrośmieci (toksyczne związki we wnętrzu, chemiczne środki do odzyskiwania surowców oraz dodatkowo kwestie dalekiego transportu elektośmieci).

 

możesz wspólnie z uczniami szukać odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, albo możesz poprowadzić lekcję opierając się tylko na jednym zagadnieniu, np. na kwestii utylizacji elektrośmieci.

Tematów do rozważań jest sporo, nie koniecznie musisz zmieścić się podczas jednej lekcji. Może jest to dobry początek dla serii lekcji prowadzonych wokół jednego zagadnienia. Dzięki temu uczniowie, będą mieli okazję do lepszego zgłębienia danej kwestii i uzyskania pełnego obrazu wybranego problemu, a dodatkowo dzięki możliwości zadania domowego, realne staje się, aby do pewnych wiadomości mogli dojść sami, co przy kwestiach tak bliskich dla codziennego funkcjonowania każdego z nas, poziom zaangażowania uczniów może okazać się wyższy, niż przy zwykłym zadaniu domowym, a jego wykonanie bardziej owocne.

 

Propozycja druga omówienia.

Historię można zacząć omawiać w odniesieniu do samego tytułu teatrzyku – „W naszych rękach”.

Motyw rąk, na którym opiera się narracja książki i do którego odwołuje się tytuł przynosi metaforyczne znaczenia powiedzeń i związków frazeologicznych funkcjonujących w języku polskim:

 • Rękojmia
 • Oddać/powierzyć coś w czyjeś ręce
 • Znajdować się w czyichś rękach
 • Mieć coś w swoich rękach
 • Łańcuch rąk
 • Ręka w rękę
 • Z ręki do ręki
 • Załamywać ręce
 • Nie wiedzieć w co włożyć ręce
 • Podnieść na kogoś rękę
 • Robić coś cudzymi rękami

Gest ręki może oznaczać powitanie, błogosławieństwo, akt twórczy, pracę, ale również być grożeniem, czy obrazą.
Powyższe związki frazeologiczne, mogą być świetnym punktem wyjścia do dyskusji na temat naszego wpływu na globalnie wytwarzane dobra z których korzystamy, pomogą również zwrócić uwagę na nasz wpływ dotyczący np. kwestii produkcji, i tego, czy ma to wpływ na nasze decyzje konsumenckie itp.
Podane wyżej powiedzenia mieszczą w sobie wieloaspektowość i wielość perspektyw związanych z zagadnieniem odpowiedzialnej konsumpcji. W ramach której trzeba podjąć refleksję nad globalnymi współzależnościami produkcji i konsumpcji towarów, a także rozpocząć naukę krytycznego myślenia w stosunku do otaczającego nas świata.
W ten sposób wychodząc od prostych powiedzeń, możemy poprowadzić burzę mózgów mającą na celu to, aby uczniowie zwrócili uwagę na kwestie związane z odpowiedzialną konsumpcją i dostrzegli ich jednostkowy wpływ (jako konsumenci) na kierunek zmian.