sierpień 27, 2018

O projekcie

Hits: 111

Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie

Celem projektu pt. Globalnie -Odpowiedzialnie – Skutecznie jest przygotowanie nauczycieli, młodzieży i dzieci do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, uświadamianie im znaczenia procesów globalnych i globalnych współzależności oraz przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych, a także skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata i promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz ogółu.

Projekt dedykowany jest nauczycielom i ma na celu nie tylko poszerzenie ich wiedzy z zakresu edukacji globalnej w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju, ale także zapewnienie szerokiego wsparcia dotyczącego korzystania z różnorodnych metod i nowoczesnych narzędzi nauczania (offline, online). Zapewnienia także wsparcie merytoryczno-trenerskie w przeprowadzeniu samodzielnych działań. Służyć będą temu szkolenia w tym e-learningowe i zbudowanie zaplecza z atrakcyjnymi narzędziami dydaktycznymi.

Działania:

  • Przygotowanie i uruchomienie „Narzędziownika Edukacji Globalnej”,
  • Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli – 4 terminy,
  • Przeprowadzenie 60 wydarzeń/lekcji wokół TEG 2018 przez nauczycieli – uczestników szkoleń, na podstawie własnych scenariuszy i przy wykorzystaniu wybranego narzędzia,
  • monitoring i ewaluacja projektu.

Moduł I projektu jest realizowany w terminie od 1 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2018r.

 

Projekt pt. Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Minsterstwa spraw Zagranicznych RP

Znalezione obrazy dla zapytania logo polskiej pomocy rozwojowej