sierpień 30, 2018

narzędzia

Hits: 315

Edmodo – platforma edukacyjna

Jest to narzędzie, przyjazne zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i ich rodziców. Na Edmodo mogą spotkać się wszyscy zainteresowani komunikacją i współpracą. Edmodo daje możliwości tworzenia klasy, dodawania materiałów potrzebnych do zajęć i zarządzania nimi. Jest pomocny w organizowaniu pracy i wspiera w procesie edukacyjnym.