Grudzień 28, 2018

myślenie wizualne

Hits: 5

Autorka: Ewa Raczyńska

Temat:
Plastikowy świat?
Klasa(y):
Klasy szkoły podstawowej: V-VII
Przedmiot:
Lekcja wychowawcza
Czas trwania:
45 minut

 

Cele
Uczniowie/uczennice:

 • dowiedzą się – zrozumieją jak ich świadomość konsumencka wpływa na przyrodę i sytuację krajów Globalnego Południa; jaką rolę w życiu człowieka odgrywa woda; jaki jest wpływ pojedynczego człowieka na środowisko; że ludzie wytwarzają olbrzymie ilości odpadów, co stanowi poważny problem ekologiczny dla Globalnego Południa i Globalnej Północy.
 • będą potrafili -oprzeć się wpływowi reklam (marketingu); ocenić swoje codzienne zachowanie dotyczące konsumpcji, zakupów; pracować w grupie i współdziałać w czasie pracy ; wykonać pracę plastyczną przedstawiającą myślenie wizualne.
Metody:
Aktywizująca – rysunki wykorzystujące myślenie wizualne, ćwiczeniowa, dyskusja, teatrzyk
Materiały/Pomoce dydaktyczne:
filmy z Youtube, komputer, ekran, projektor multimedialny, plakaty wykonane przez Joannę Rzońcę, teatrzyk Kamishibai z przygotowanymi planszami,
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie wiadomości dotyczących segregacji śmieci i odpadów (Kahoot: Segregacja śmieci Joannalabińska95)

2. Obejrzenie filmu “The Waiting Room: A Recycle a day keeps the doctor away”. Dyskusja na temat filmu: jakie zwierzęta wystąpiły na filmie? Co mają ze sobą wspólnego? Dlaczego zwierzęta przyszły do lekarza i w jakim celu? Kto i dlaczego udał się do lekarza? Jakie zdanie kończy film – czy potrafisz ułożyć zdanie kończące film?

3. Burza mózgów: O czym będziemy dyskutować na lekcji?

4. Podział uczniów na grupy 3 lub 4 osobowe ( w zależności od liczebności klasy, aby było ok. 6 grup). Rozlosowanie butelek z różnymi napojami (woda źródlana szklana, woda mineralna niegazowana, woda z kranu ).

5. Obejrzenie filmu „The story of bottled water?”. Opracowanie odpowiedzi na przygotowane przez nauczyciela pytania:

a)Na filmie przedstawiono 2 rodzaje wody, jakiej?

b) Firma Fiji reklamowała swoją wodę, jako…………

Która woda jest bardziej kontrolowana?

Jaki smak ma woda butelkowana i tzw. Kranówa?

Która z wód jest bardziej dostępna?

Ile miliardów butelek tygodniowo kupują mieszkańcy USA?

Liczba butelek wystarczy, aby okrążyć Ziemię………… razy.

Co spowodowało, że ludzie przestali pić wodę z kranu?

Do produkcji butelek z plastiku wykorzystujemy………

Jaki procent butelek nie jest przetwarzanych…………?

Statki z plastikowymi butelkami zaśmiecają kraj………

Dokończ zdanie: Dzięki piciu wody z kranu……..

6. Powrót do butelek: Proszę o umieszczenie etykiet reklamujących poszczególną wodę. Każda grupa wymyśla szybko etykietę. Wybór najlepszej/ lub wypróbuj wody z każdej butelki. Która woda jest z kranu?

7. Obejrzenie filmu „Plastic planet”.

8. Każda z grup formułuje swój własny wniosek z filmu. Wybór najlepszego.

9. Podsumowanie wiadomości z lekcji.

 • W jakich opakowaniach najczęściej sprzedawana jest

woda?

 • Z czego zrobione są butelki PET?
 • Co trzeba zrobić, żeby wyprodukować butelkę?
 • Jak dużo pochłania energii?
 • Z czego zrobiona jest etykieta, czy jest ekologiczna?

(Coraz częściej papierowe etykiety zastępowane są przez termokurczliwe foliowe

etykiety, które utrudniają recykling.)

 • W jaki sposób butelkowana woda trafia do sklepów, jak

jest transportowana?

 • Co się dzieje z butelkami po tym, jak wyrzucimy je do

kosza? Jak długo rozkłada się butelka PET? (Plastikowe

butelki PET rozkładają się od 400 do 1000 lat, a ich miliardy

zalegają na wysypiskach śmieci na całym świecie,

gdyż odzyskiwana jest ok. 1/5 zużytych butelek.)

 • Spójrz na plakat „Podróże twojej butelki” (narysowane przez Joannę Rzońcę). Odpowiedź na pytanie umieszczone na plakacie (A gdzie podróżowały Twoje inne butelki?).
 • Jakie możemy wysnuć wnioski z dzisiejszej lekcji (każda grupa daje jedno), np.: kupować jak najmniej wody butelkowanej, segregować odpady, dokładnie zgniatać butelki przed wyrzuceniem, sprawdzać, czy woda, którą kupuję, to woda mineralna, kupować wodę w dużym opakowaniu, aby wystarczyła na dłużej, znaleźć nowe zastosowanie dla butelek po wodzie.

Opcjonalnie (w miarę czasu) film (https://www2.padi.com/blog/video/trapped-in-a-plastic-bag/ )jak czuje się człowiek w plastikowej torbie, porównanie do odczuć zwierząt morskich.

Podsumowanie:
Omówienie zadania domowego dla grup: Przedstawienie 2 plansz z teatrzyku Kamishibai. Każda z grup ma przygotować 6 plansz do teatrzyku dla dzieci z klas młodszych dotyczących ( do wyboru): – używania przy zakupach toreb papierowych lub materiałowych (wielokrotnego użytku);

– segregowania śmieci;

– recyclingu butelek PET.

 załączniki/linki/miejsca czerpania wiedzy i inspiracji:
https://ibanplastic.com/what-is-single-use-plastic

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0 (“The story of bottled water”)

http://pijewodezkranu.org/

https://swiatoze.pl/historia-plastikowej-butelki/

https://plasticchange.org/what-you-can-do/film/ ( filmy trwające ok. 36 sekund o plastikach w morzach i nie tylko. Stąd pochodzi film “The Waiting Room: A Recycle a day keeps the doctor away”)

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ (“Plastic planet”)

https://www2.padi.com/blog/video/trapped-in-a-plastic-bag/ (jak czuje się człowiek w plastikowej torbie, porównanie do odczuć zwierząt morskich) 

 

Anna Januszewska

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Toniemy w oceanie plastiku

Przedmiot: lekcja wychowawcza, geografia, biologia, przyroda

Poziom: 7.8 klasa, szkoła ponadgimnazjalna

CELE:

Uczeń powinien:

– znać zagrożenia mórz i oceanów,

– wymienić sposoby ich zapobiegania,

– znać skutki zaśmiecania wód i ich konsekwencje,

– jest świadomy niekorzystnego wpływu człowieka na ekosystem mórz i oceanów,

– ma świadomość własnego wpływu na czystość wód,

Metody, techniki, formy pracy:

rysunki- myślenie wizualne, filmik, zdjęcia, dyskusja, praca indywidualna i w małych grupach.

Materiały pomocnicze:

TVN- toniemy w oceanie plastiku – 2 filmiki o ilości śmieci w oceanach i organizacji czyszczącej oceany ze śmieci, rysunek- z zastosowaniem myślenia wizualnego, zdjęcia, grafika- „ile rozkładają się śmieci w wodzie?”

Przebieg zajęć:

1. Zapytaj uczniów czy zdają sobie sprawę ile plastikowych odpadów trafia co roku do mórz i oceanów? Uczniowie dają propozycje, nauczyciel zaczyna rysować.

Uświadamiamy uczniom, że zanieczyszczenie wód to globalny problem. Pokazujemy zdjęcia gigantycznego „wysypiska” na Oceanie Spokojnym, zwanego Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci. Ukazujemy ogrom zjawiska , mówimy, że Plama Śmieci waży 87 tysięcy ton. Dla porównania przedstawiamy, że to więcej niż 43 tysiące dużych samochodów osobowych.

2. Podziel uczniów na 4 mniejsze grupy, rozdaj kartki. W grupach mają się zastanowić jakie skutki dla ekosystemu ma zanieczyszczenie wód, w szczególności plastikiem.

Nauczyciel rysuje pomysły uczniów: śmierć zwierząt morskich, roślin, zatruwanie jedzenia- mikroplastiki wraz z rybią dietą wchodzą w nasz łańcuch pokarmowy. Zatruwamy własne jedzenie.

3. Dowiedz się, czy dzieci wiedzą skąd biorą się śmieci w morzach i oceanach- rysujemy- ruch morski, aktywność człowieka.

Uświadom uczniom, jeśli sami do tego nie dojdą, że najwięcej zanieczyszczeń dostaje się do wód poprzez rzeki, wiatry i powodzie- rysujemy.

4. Poinformuj uczniów, wspomagając się grafiką i rysunkiem, jak długo rozkładają się śmieci w wodach/ np. foliowa torebka- 10-20 lat, puszka -200 lat, butelka PET- 450 lat.

5. Na zakończenie zajęć uczniowie przedstawiają pomysły, co sami mogą zrobić, by zredukować problem zanieczyszczenia mórz i oceanów- rysujemy/ recykling, nie śmiecić/ 

Autorka: Kamilla Katarzyna Gaińska

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku

Temat:
Kiedy plastik zalewa świat…
Klasa(y):
IV i V
Przedmiot:
godzina wychowawcza
Czas trwania:
45 minut
Cele zajęć
 • wprowadzenie pojęć: konsumpcjonizm, świadoma konsumpcja, recykling, redukcjaodpadów, globalna Północ, globalne Południe
 • zmniejszenie zużycia surowców, zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia transportu, ochrona środowiska krajów Globalnego Południa,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • nauka wielokrotnego używania rzeczy.
Metody:
pokaz, rozmowa, dyskusja, myślenie wizualne – rysnotki, film, praca z mapą
Materiały/Środki dydaktyczne:

film „Wyspa śmieci”, mapa polityczna świata, szary papier, karteczki samoprzylepne, rysnotki A. Rzońcy

Przebieg zajęć:
Temat: Kiedy plastik zalewa świat…

 1. Rozmowa z uczniami na temat plastiku z wykorzystaniem poniższego narzędzia.

* Wymieńcie teraz plastikowe rzeczy znajdujące się w sali, w domu, sklepie itp.

Uczniowie wymieniają je i zauważają, że tych rzeczy jest bardzo wiele. Są praktycznie wszędzie.

   • Nauczyciel prosi, by uczniowie wyjęli plastikowe rzeczy, które przy sobie posiadają.

   • Uczniowie wyjmują przede wszystkim butelki z wodą, sokiem.

* Skąd pochodzi ten plastik? Prezentacja na przykładzie podróży butelki z wykorzystaniem rysnotek A. Rzońcy.

Pokazanie na mapie świata trasy wędrówki butelki i wprowadzenie pojęcia Globalnej Północy – krajów bogatych, Europy Ameryka Północna i inne, które często wykorzystują mieszkańców ubogich rejonów świata – Globalnego Południa min. Nigeria i inne kraje Afryki, Azji- np. Chiny, Indie.

Uświadomienie uczniom problemów krajów Globalnego Południa tj. ubóstwo – niewolnicza praca, niska płaca, dewastacja środowiska naturalnego – produkcja plastiku z wykorzystaniem ogromnej ilości ropy naftowej dewastującej przyrodę.

  • Nauczyciel prosi, by uczniowie odpowiedzieli na pytanie końcowe prezentacji.

  • Gdzie „podrózowały” Twoje inne zużyte butelki?

Uczniowie wskazują śmietnik.

Nauczyciel prezentuje film o wyspie śmieci. Uczniowie w rozmowie kierowanej dzielą się swoimi przemyśleniami na temat tego, co obejrzeli. Następnie pyta uczniów, czy segregują wyrzucaane na śmietnik plastikowe odpady. i wjaki sposób. Pyta, czy chcieliby, by plastik „zalał” ich świat? W jaki sposób my – obywatele Globalnej Północy możemy chronić środowisko naturalne mieszkańców Globalnego Południa, jednocześnie chroniąc i siebie przed „zalaniem” plastikem?

Wprowdzenie pojęcia recyklingu, redukcji odpadów i zrównoważonej konsupcji. Uczniowie w dwóch grupach na kartkach samoprzylepnych podają sposoby powtórnego wykorzystania plastiku, np. używanie butelek wielokrotnego użytku, siatek zamiast reklamówek, pojemników zamiast plastikowych torebek i innych. Mówią też o właściwym segregowaniu plastiku, by ten materiał nie pustoszył naszej Ziemi – tu: szczególnie rejonów Globalnego Południa

Podsumowanie:

Czego nauczyłeś się na dzisiejszej lekcji?

a) Odpowiedzialności za swoje decyzje w sferze kupowania. i korzystania np. z butelek, niekupowania np. niepoyrzebnych słomek czy plastkowych naczyń.

b) Sposobów segregacji i powtórnego wykorzystania plastikowych odpadów.

c) Tego, że każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda dzisiaj nasz świat.