grudzień 28, 2018

myślenie wizualne

Hits: 435

Autorka: Ewa Raczyńska

Temat:
Plastikowy świat?
Klasa(y):
Klasy szkoły podstawowej: V-VII
Przedmiot:
Lekcja wychowawcza
Czas trwania:
45 minut

 

Cele
Uczniowie/uczennice:

 • dowiedzą się – zrozumieją jak ich świadomość konsumencka wpływa na przyrodę i sytuację krajów globalnego Południa; jaką rolę w życiu człowieka odgrywa woda; jaki jest wpływ pojedynczego człowieka na środowisko; że ludzie wytwarzają olbrzymie ilości odpadów, co stanowi poważny problem ekologiczny dla Globalnego Południa i Globalnej Północy.
 • będą potrafili -oprzeć się wpływowi reklam (marketingu); ocenić swoje codzienne zachowanie dotyczące konsumpcji, zakupów; pracować w grupie i współdziałać w czasie pracy ; wykonać pracę plastyczną przedstawiającą myślenie wizualne.
Metody:
Aktywizująca – rysunki wykorzystujące myślenie wizualne, ćwiczeniowa, dyskusja, teatrzyk
Materiały/Pomoce dydaktyczne:
filmy z Youtube, komputer, ekran, projektor multimedialny, plakaty wykonane przez Joannę Rzońcę, teatrzyk Kamishibai z przygotowanymi planszami,
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie wiadomości dotyczących segregacji śmieci i odpadów (Kahoot: Segregacja śmieci Joannalabińska95)

2. Obejrzenie filmu “The Waiting Room: A Recycle a day keeps the doctor away”. Dyskusja na temat filmu: jakie zwierzęta wystąpiły na filmie? Co mają ze sobą wspólnego? Dlaczego zwierzęta przyszły do lekarza i w jakim celu? Kto i dlaczego udał się do lekarza? Jakie zdanie kończy film – czy potrafisz ułożyć zdanie kończące film?

3. Burza mózgów: O czym będziemy dyskutować na lekcji?

4. Podział uczniów na grupy 3 lub 4 osobowe ( w zależności od liczebności klasy, aby było ok. 6 grup). Rozlosowanie butelek z różnymi napojami (woda źródlana szklana, woda mineralna niegazowana, woda z kranu ).

5. Obejrzenie filmu „The story of bottled water?”. Opracowanie odpowiedzi na przygotowane przez nauczyciela pytania:

a)Na filmie przedstawiono 2 rodzaje wody, jakiej?

b) Firma Fiji reklamowała swoją wodę, jako…………

Która woda jest bardziej kontrolowana?

Jaki smak ma woda butelkowana i tzw. Kranówa?

Która z wód jest bardziej dostępna?

Ile miliardów butelek tygodniowo kupują mieszkańcy USA?

Liczba butelek wystarczy, aby okrążyć Ziemię………… razy.

Co spowodowało, że ludzie przestali pić wodę z kranu?

Do produkcji butelek z plastiku wykorzystujemy………

Jaki procent butelek nie jest przetwarzanych…………?

Statki z plastikowymi butelkami zaśmiecają kraj………

Dokończ zdanie: Dzięki piciu wody z kranu……..

6. Powrót do butelek: Proszę o umieszczenie etykiet reklamujących poszczególną wodę. Każda grupa wymyśla szybko etykietę. Wybór najlepszej/ lub wypróbuj wody z każdej butelki. Która woda jest z kranu?

7. Obejrzenie filmu „Plastic planet”.

8. Każda z grup formułuje swój własny wniosek z filmu. Wybór najlepszego.

9. Podsumowanie wiadomości z lekcji.

 • W jakich opakowaniach najczęściej sprzedawana jest

woda?

 • Z czego zrobione są butelki PET?
 • Co trzeba zrobić, żeby wyprodukować butelkę?
 • Jak dużo pochłania energii?
 • Z czego zrobiona jest etykieta, czy jest ekologiczna?

(Coraz częściej papierowe etykiety zastępowane są przez termokurczliwe foliowe

etykiety, które utrudniają recykling.)

 • W jaki sposób butelkowana woda trafia do sklepów, jak

jest transportowana?

 • Co się dzieje z butelkami po tym, jak wyrzucimy je do

kosza? Jak długo rozkłada się butelka PET? (Plastikowe

butelki PET rozkładają się od 400 do 1000 lat, a ich miliardy

zalegają na wysypiskach śmieci na całym świecie,

gdyż odzyskiwana jest ok. 1/5 zużytych butelek.)

 • Spójrz na plakat „Podróże twojej butelki” (narysowane przez Joannę Rzońcę). Odpowiedź na pytanie umieszczone na plakacie (A gdzie podróżowały Twoje inne butelki?).
 • Jakie możemy wysnuć wnioski z dzisiejszej lekcji (każda grupa daje jedno), np.: kupować jak najmniej wody butelkowanej, segregować odpady, dokładnie zgniatać butelki przed wyrzuceniem, sprawdzać, czy woda, którą kupuję, to woda mineralna, kupować wodę w dużym opakowaniu, aby wystarczyła na dłużej, znaleźć nowe zastosowanie dla butelek po wodzie.

Opcjonalnie (w miarę czasu) film (https://www2.padi.com/blog/video/trapped-in-a-plastic-bag/ )jak czuje się człowiek w plastikowej torbie, porównanie do odczuć zwierząt morskich.

Podsumowanie:
Omówienie zadania domowego dla grup: Przedstawienie 2 plansz z teatrzyku Kamishibai. Każda z grup ma przygotować 6 plansz do teatrzyku dla dzieci z klas młodszych dotyczących (do wyboru): – używania przy zakupach toreb papierowych lub materiałowych (wielokrotnego użytku);

– segregowania śmieci;

– recyclingu butelek PET.

 załączniki/linki/miejsca czerpania wiedzy i inspiracji:
https://ibanplastic.com/what-is-single-use-plastic

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0 (“The story of bottled water”)

http://pijewodezkranu.org/

https://swiatoze.pl/historia-plastikowej-butelki/

https://plasticchange.org/what-you-can-do/film/ ( filmy trwające ok. 36 sekund o plastikach w morzach i nie tylko. Stąd pochodzi film “The Waiting Room: A Recycle a day keeps the doctor away”)

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ (“Plastic planet”)

https://www2.padi.com/blog/video/trapped-in-a-plastic-bag/ (jak czuje się człowiek w plastikowej torbie, porównanie do odczuć zwierząt morskich) 

 

Anna Januszewska

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Toniemy w oceanie plastiku

Przedmiot: lekcja wychowawcza, geografia, biologia, przyroda

Poziom: 7,8 klasa, szkoła ponadgimnazjalna

CELE:

Uczeń powinien:

– znać zagrożenia mórz i oceanów,

– wymienić sposoby ich zapobiegania,

– znać skutki zaśmiecania wód i ich konsekwencje,

– jest świadomy niekorzystnego wpływu człowieka na ekosystem mórz i oceanów,

– ma świadomość własnego wpływu na czystość wód,

Metody, techniki, formy pracy:

rysunki- myślenie wizualne, filmik, zdjęcia, dyskusja, praca indywidualna i w małych grupach.

Materiały pomocnicze:

TVN- toniemy w oceanie plastiku – 2 filmiki o ilości śmieci w oceanach i organizacji czyszczącej oceany ze śmieci, rysunek- z zastosowaniem myślenia wizualnego, zdjęcia, grafika- „ile rozkładają się śmieci w wodzie?”

Przebieg zajęć:

1. Zapytaj uczniów czy zdają sobie sprawę ile plastikowych odpadów trafia co roku do mórz i oceanów? Uczniowie dają propozycje, nauczyciel zaczyna rysować.

Uświadamiamy uczniom, że zanieczyszczenie wód to globalny problem. Pokazujemy zdjęcia gigantycznego „wysypiska” na Oceanie Spokojnym, zwanego Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci. Ukazujemy ogrom zjawiska, mówimy, że Plama Śmieci waży 87 tysięcy ton. Dla porównania przedstawiamy, że to więcej niż 43 tysiące dużych samochodów osobowych.

2. Podziel uczniów na 4 mniejsze grupy, rozdaj kartki. W grupach mają się zastanowić jakie skutki dla ekosystemu ma zanieczyszczenie wód, w szczególności plastikiem.

Nauczyciel rysuje pomysły uczniów: śmierć zwierząt morskich, roślin, zatruwanie jedzenia- mikroplastiki wraz z rybią dietą wchodzą w nasz łańcuch pokarmowy. Zatruwamy własne jedzenie.

3. Dowiedz się, czy dzieci wiedzą skąd biorą się śmieci w morzach i oceanach- rysujemy- ruch morski, aktywność człowieka.

Uświadom uczniom, jeśli sami do tego nie dojdą, że najwięcej zanieczyszczeń dostaje się do wód poprzez rzeki, wiatry i powodzie – rysujemy.

4. Poinformuj uczniów, wspomagając się grafiką i rysunkiem, jak długo rozkładają się śmieci w wodach/ np. foliowa torebka- 10-20 lat, puszka -200 lat, butelka PET- 450 lat.

5. Na zakończenie zajęć uczniowie przedstawiają pomysły, co sami mogą zrobić, by zredukować problem zanieczyszczenia mórz i oceanów- rysujemy/ recykling, nie śmiecić/ 

Autorka: Kamilla Katarzyna Gaińska

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku

Temat:
Kiedy plastik zalewa świat…
Klasa(y):
IV i V
Przedmiot:
godzina wychowawcza
Czas trwania:
45 minut
Cele zajęć
 • wprowadzenie pojęć: konsumpcjonizm, świadoma konsumpcja, recykling, redukcjaodpadów, globalna Północ, globalne Południe,
 • zmniejszenie zużycia surowców, zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia transportu, ochrona środowiska krajów globalnego Południa,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • nauka wielokrotnego używania rzeczy.
Metody:
pokaz, rozmowa, dyskusja, myślenie wizualne – rysnotki, film, praca z mapą
Materiały/Środki dydaktyczne:

film „Wyspa śmieci”, mapa polityczna świata, szary papier, karteczki samoprzylepne, rysnotki A. Rzońcy

Przebieg zajęć:
Temat: Kiedy plastik zalewa świat…

 1. Rozmowa z uczniami na temat plastiku z wykorzystaniem poniższego narzędzia.

* Wymieńcie teraz plastikowe rzeczy znajdujące się w sali, w domu, sklepie itp.

Uczniowie wymieniają je i zauważają, że tych rzeczy jest bardzo wiele. Są praktycznie wszędzie.

   • Nauczyciel prosi, by uczniowie wyjęli plastikowe rzeczy, które przy sobie posiadają.

   • Uczniowie wyjmują przede wszystkim butelki z wodą, sokiem.

* Skąd pochodzi ten plastik? Prezentacja na przykładzie podróży butelki z wykorzystaniem rysnotek A. Rzońcy.

Pokazanie na mapie świata trasy wędrówki butelki i wprowadzenie pojęcia globalnej Północy – krajów bogatych, Europy Ameryka Północna i inne, które często wykorzystują mieszkańców ubogich rejonów świata – globalnego Południa min. Nigeria i inne kraje Afryki, Azji – np. Chiny, Indie.

Uświadomienie uczniom problemów krajów globalnego Południa tj. ubóstwo – niewolnicza praca, niska płaca, dewastacja środowiska naturalnego – produkcja plastiku z wykorzystaniem ogromnej ilości ropy naftowej dewastującej przyrodę.

  • Nauczyciel prosi, by uczniowie odpowiedzieli na pytanie końcowe prezentacji.

  • Gdzie „podrózowały” Twoje inne zużyte butelki?

Uczniowie wskazują śmietnik.

Nauczyciel prezentuje film o wyspie śmieci. Uczniowie w rozmowie kierowanej dzielą się swoimi przemyśleniami na temat tego, co obejrzeli. Następnie pyta uczniów, czy segregują wyrzucaane na śmietnik plastikowe odpady i w jaki sposób. Pyta, czy chcieliby, by plastik „zalał” ich świat? W jaki sposób my – mieszkańcy globalnej Północy możemy chronić środowisko naturalne mieszkańców globalnego Południa, jednocześnie chroniąc i siebie przed „zalaniem” plastikem?

Wprowdzenie pojęcia recyklingu, redukcji odpadów i zrównoważonej konsupcji. Uczniowie w dwóch grupach na kartkach samoprzylepnych podają sposoby powtórnego wykorzystania plastiku, np. używanie butelek wielokrotnego użytku, siatek zamiast reklamówek, pojemników zamiast plastikowych torebek i innych. Mówią też o właściwym segregowaniu plastiku, by ten materiał nie pustoszył naszej Ziemi – tu: szczególnie rejonów globalnego Południa.

Podsumowanie:

Czego nauczyłeś się na dzisiejszej lekcji?

a) Odpowiedzialności za swoje decyzje w sferze kupowania. i korzystania np. z butelek, niekupowania np. niepotrzebnych słomek czy plastkowych naczyń.

b) Sposobów segregacji i powtórnego wykorzystania plastikowych odpadów.

c) Tego, że każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda dzisiaj nasz świat.