wrzesień 22, 2018

klasy VII-VIII

Hits: 212

Quiz dotyczący edukacji globalnej

Quiz wykonany został na platormie Quizziz.com

Gotowy Quiz dotyczący edukacji globalnej znajduje się pod linkiem: https://quizizz.com/admin/quiz/5b9d2aba71177a0019c7948a/edukacja-globalna-wprowadzenie

Z quizu można skorzystć po uprzedniej rejestracji na stronie.

Proponowany quiz, może wprowadzać w tematykę edukacji globalnej, pomaga zapoznać uczniów z definicją i porusza najważniejsze aspekty dotyczące zagadnienia.


Quizizz jest platformą internetową dającą możliwość tworzenia własnych quizów oraz korzystania z już istniejących. Quizy można przeprowadzić podczas lekcji, bądź zadawać uczniom w ramach samodzielnego przygotowywania ich do zajęć. Aby przeprowadzić quiz, wystarczy udostępnić uczniom link. Dużą zaletą Quizizz jest to, że może on być rozwiązany równocześnie przez każdego ucznia indywidualnie na każdym urządzeniu elektroniczym mającym dostęp do internetu. Quizy mogą być narzędziem do wprowadzania nowych tematów, bądź też sposobem na sprawdzenie wiedzy już zdobytej przez uczniów, jako testy wiedzy.

Co wyróżnia to narzędzie:

  • daje możliwość tworzenia swoich quizów dopasowanych do potrzeb,
  • umożliwia korzystanie z zasobów gotowych quizów, udostępnianych przez innych użytkowników,
  • uatrakcyjnia lekcję,
  • obiektywnie mierzy wiedzę uczniów, bądź wprowadza w nowy temat,
  • daje możliwość losowej kolejności pytań dla każdego uczestnika,
  • czas na odpowiedź zależy od naszych preferencji, do każdego pytania można go dostosować biorąc pod uwagę wiedzę i umiejętności uczestników,
  • uczestnik gry widzi na swoim ekranie swoje wyniki (liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi),
  • czas odmierzany jest przez zabawny awatar,
  • po każdej odpowiedzi generowane są śmieszne memy.

Aby dowiedzieć się więcej o platformie Quizziz i sposobach tworzenia własnych quizów, zapraszamy do lektury artykułu na ten temat.

Quizizz – quiz on line

 


Scenariusze:

Czy jestem świadomym konsumentem ? biologia, geografia, zajęcia z wychowawcą /45 min/

Olga Ciekot

Uczniowie/uczennice:

– znają definicję pojęcia “konsument”,

– wiedzą czym powinien kierować się świadomy konsument planując swoje zakupy,

– potrafią wskazać powiązania między pozyskaniem surowców, ich transportem, produkcją artykułów, dystrybucją i utylizacją powstałych odpadów,

– wskazują pozytywne i negatywne skutki naszych konsumenckich decyzji uwzględniając ich wpływ na środowisko naturalne i jakość życia ludzi w różnych rejonach świata,

– podają przykłady współzależności między krajami globalnego Południa i globalnej Północy w kwestii pozyskiwania i dystrybucji żywności,

– wiedzą czym jest globalne ocieplenie, jakie są jego przyczyny i skutki / zmiany klimatu /,

– wskazują sposoby zredukowania negatywnego efektu ” kilometra żywnościowego”,

– wiedzą czym jest zrównoważony rozwój,

– doskonalą swoje umiejętności logicznego rozumowania, wnioskowania, myślenia przyczynowo – skutkowego.

 

Użyte narzędzia:

Kalkulator mil kulinarnych / Food Miles Calculator Results, Interaktywna mapa świata, Timer

 

świadomy konsument_Olga Ciekot_scenariusz