wrzesień 22, 2018

klasy IV-VI

Hits: 189


Scenariusze:

Plastikowy świat? scenariusz lekcji wychowawczej /45 min/ 

Ewa Raczyńska

Uczniowie/uczennice:

  • dowiedzą się – zrozumieją jak ich świadomość konsumencka wpływa na przyrodę i sytuację krajów globalnego Południa; jaką rolę w życiu człowieka odgrywa woda; jaki jest wpływ pojedynczego człowieka na środowisko; że ludzie wytwarzają olbrzymie ilości odpadów, co stanowi poważny problem ekologiczny dla globalnego Południa i globalnej Północy.
  • będą potrafili – oprzeć się wpływowi reklam (marketingu); ocenić swoje codzienne zachowanie dotyczące konsumpcji, zakupów; pracować w grupie i współdziałać w czasie pracy; wykonać pracę plastyczną przedstawiającą myślenie wizualne.

Użyte narzędzia:

kahoot, myślenie wizualne -rysnotki o plastiku

scenariusz_plik do pobrania