listopad 29, 2018

Kahoot

Hits: 6604

Kahoot – zagraj w quiz

 

Opis narzędzia:

Kahoot to anglojęzyczna platforma do tworzenia quizów, ankiet lub jumbli (dopasowania odpowiedzi do zagadnień). Jest to narzędzie edukacyjne dające możliwość tworzenia własnych quizów jak i korzystania z już istniejących zasobów. Przeprowadzenie gry może stanowić takie elementy zajęć jak: wprowadzenie do tematu, jego podsumowanie lub sprawdzenie wiedzy uczniów. Kahoot jest darmowym narzędziem, dostępnym w 180 krajach. Nawigacja Kahoot jest bardzo intuicyjna, dlatego nie należy obawiać się braku znajomości języka angielskiego i śmiało można stworzyć swój własny zasób.

https://kahoot.com

Najważniejsze funkcje narzędzia:

 • daje możliwość tworzenia własnych quizów, ankiet, lub jumbli (dopasowania odpowiedzi do zagadnień) dopasowanych do potrzeb,
 • umożliwia korzystanie z zasobów zastanych, udostępnianych przez innych użytkowników,
 • dostępne w bazie zasoby, można edytować i dostosować do swoich potrzeb edukacyjnych,
 • obiektywnie mierzy wiedzę uczniów, bądź wprowadza w nowy temat,
 • quizy można rozwiązywać indywidualnie lub zespołowo,
 • quiz można ustawić jako zadanie domowe CHALANGE (oznaczona jest data, do której należy zrobić quiz),
 • uczniowie również sami mogą tworzyć quizy,
 • uczniowie do rozwiązania quizu nie muszą się logować, wystarczy że na stronie www.kahoot.it wpiszą pin do gry (wygenerowany przez nauczyciela),
 • zadania mają określony czas (to twórca ustala i dostosowuje dostępny czas na wykonanie zadania, w zależności od wiedzy i umiejętności graczy),
 • do pytań można dodawać pliki multimedialne, takie jak zdjęcia czy filmy, które mogą być podpowiedzią do zadania, bądź niezbędnym uzupełnieniem,
 • nauczyciel widzi postępy uczniów oraz prawidłowe i błędne odpowiedzi,
 • po skończeniu quizu wyniki podane są w procentach, co może ułatwić ich ocenę, możliwe jest również wyeksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego,
 • można zagrać i połączyć się z innymi graczami, np. z innych szkół.

 

Podgląd narzędzia:

Aby rozpocząć należy wejść pod adres: https://kahoot.com. Strona jest anglojęzyczna.
W celu zalogowania należy wybrać „SIGN UP” (zarejestruj się), a następnie kliknąć na przycisk odpowiedni do roli: TEACHER- nauczyciel lub STUDENT- uczeń. Logujemy się za pomocą adresu e- mail.

Po zalogowaniu się tak wygląd strona startowa.

 

Możemy teraz albo przeszukiwać bazę gotowych materiałów, albo rozpocząć tworzenie własnego narzędzia. W celu skorzystania z gotowych zasobów należy w okno z lupą (wyszukiwarkę) wpisać hasło, które nas interesuje. Wyszukiwarka pokaże nam wszystkie dostepne materiały pasujące do hasła.

Aby stworzyć własne narzędzie takie jak quizy, ankiety lub jumble, należy kliknąć przycisk CREATE (stwórz). Otwiera nam się szablonw, w którym będziemy tworzyć zadanie.

Pierwsze pole do wypełnienia to TITEL (tytuł) jaki ma nosić nasze narzędzie. Już w tym momencie możemy dodać zdjęcie, które będzie zdjęciem „okładkowym” narzędzia. Zdjęcia na Kahoot można dodawać z zasobów internetowych lub własnych (pamiętamy oczywiście o prawach autorskich). Możemy również opisać tematykę, czy zagadnienia, które będą się znajdowały w narzędziu, bądź doprecyzować, czy zachęcić do jego rozwiązania. By to zrobić należy wpisać żądany tekst w okienku DESCRIPTION (opis).

Następnie określamy dostępność naszego narzędzia, czy będzie ono publiczne VISBLE (dostępne dla) EVERYONE (wszyscy). Kolejno wybieramy język (LANGUAGE), w którym tworzymy zadanie, oraz określamy odbiorców (AUDIENCE).

Gdy wypełnimy podstawowe informacje (podane wyżej), możemy rozpocząć tworzenie pytań. W tym celu klikamy na ADD QUESTION, czyli dodaj pytanie. Następnie wpisujemy treść pytania, zaznaczamy prawidłowe odpowiedzi oraz dobieramy odpowiedni limit czasowy na podanie odpowiedzi do pytania. W tym miejscu również można dodać zdjęcie. Pytanie można zawsze edytować i zmieniać.

 

 

Klikając przycisk NEXT przechodzimy do tworzenia kolejnych pytań. Gdy seria pytań zostanie skończona, należy wybrać przycisk SAVE (zapisz) i w ten sposób mamy gotowy quiz. Po zapisaniu quizu generowany jest dla nas specjalny kod pin, który stanowi klucz do wejścia dla uczestników na stworzone właśnie narzędzie.

Aby zagrać w quiz, należy wejść na stronę www.kahoot.it, a następnie podać kod pin. Pojawi się opcja gry indywidualnej lub zespołowej. Po wybraniu odpowiedniej opcji, gracze naciskają START i rozpoczynają rozwiązywanie quizu.

Gracz po udzieleniu odpowiedzi widzi czy jego odpowiedź była poprawna czy też nie. Nie ma jednak możliwości poprawy złej odpowiedzi.

 

 

Kiedy uczestnicy skończą wypełnianie quizu można wejść w zakładkę REPORTS (raporty) i zobaczyć indywidualne wyniki uczniów w arkuszu kalkulacyjnym, czy sprawdzić procentowo jak poszło im zadanie.

 

Pomocne przy poznawaniu narzędzia:

Obejrzeć można również tutorial w języku polskim, który pokaże poruszać się po stronie

https://www.youtube.com/watch?v=_Qp_EIQPGFk


Proponowane quizy z edukacji globalnej:

-dla klasy III

quiz wprowadzający do podstawowych zagadnień związanych z edukacją globalną:

https://play.kahoot.it/#/k/636f442f-5dbc-46b2-8128-1f7cf8710877

kod pin do gry: 946978

 

– dla klas IV-VI

quiz dotyczący dnia ziemi: 

https://play.kahoot.it/#/k/7bec4a4a-983c-4fc5-9d14-0bf429ecfbed

kod pin do gry: 394445

 

quiz wprowadzający do podstawowych zagadnień związanych z edukacją globalną:

https://play.kahoot.it/#/k/636f442f-5dbc-46b2-8128-1f7cf8710877

kod pin do gry: 946978

 

 VII- VIII:

Quiz dotyczący praw człowieka pt. “jestem człowiekiem – mam swoje prawa”:

https://play.kahoot.it/#/k/435785c0-63b2-4927-be8a-c31d49c54b5b

kod pin do gry 489826

 

– dla klas ponadpodstawowych:

Quiz dotyczący praw człowieka:

https://play.kahoot.it/#/k/435785c0-63b2-4927-be8a-c31d49c54b5b

kod pin do gry 489826