grudzień 18, 2019

Głód i wyzwania żywnościowe

Hits: 119

Wyzwania związane z głodem i współczesnym systemem żywnościowym

Emilia Ślimko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głód i wyzwania żywnościowe_Emilia Ślimko_plik pdf

Materiał dydaktyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Materiał powstał w ramach realizacji projektu “Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie”, współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 

Client