listopad 20, 2018

Edmodo

Hits: 1350

Edmodo – platforma edukacyjna

Opis narzędzia:

Edmodo https://www.edmodo.com jest bezpłatną platformą edukacyjną. Jej głównymi atutami jest możliwość dzielenia się (udostępniania) materiałami edukacyjnymi, jak i korzystanie z wypracowanych materiałów edukacyjnych przez innych nauczycieli z całego świata.Platforma może służyć także do komunikacji między użytkownikami, m.in. na poziomach: nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – klasa, klasa – klasa itp., między użytkownikami z całego świata (w tym z mieszkańcami globalnego Południa). Edmodo przypomina narzędzia takie jak eDziennik, czy też klasa w chmurze, z tym że nakierowane jest na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Na Edmodo mogą się spotkać wszyscy zainteresowani współpracą na każdym poziomie edukacyjnym i z każdego przedmiotu.

Edmodo jest (póki co) platformą anglojęzyczną (w procesie tłumaczenia na język polski)
z możliwością wyboru innego języka niż angielski. Jednak i w takiej wersji jest to świetne narzędzie do poszerzania umiejętności lingwistycznych.

Najważniejsze cechy Edmodo:

  • daje możliwość zakładania grupy, klasy itp.
  • grupy mają charakter zamknięty, więc nikt spoza grupy nie ma do niej dostępu. Aby zostać członkiem grupy, należy dostać kod lub link od założyciela klasy.
  • do grup można dodawać materiały przydatne do zajęć: linki, filmy, dokumenty tekstowe, zdjęcia, nagrania audio, prezentacje on-line i off-line, infografiki, zadania, testy, quizy itp.
  • uczniowie, aby móc skorzystać z platformy muszą być do niej zalogowani. Do zalogowania niezbędny jest adres e-mail ucznia bądź rodzica (jest to zależne od umowy z rodzicami, statutem szkoły itp.),
  • pozwala być w stałym kontakcie z uczniami z klasy, w którą uczy oraz ich rodzicami. Tym, co wyróżnia Edmodo jest fakt, że w przypadku uczniów niepełnoletnich do kont mają dostęp ich rodzice (inaczej niż na portalach społecznościowych), którzy mogą obserwować zamieszczane informacje.
  • nauczyciel widzi jak przebiega proces uczenia się (poprzez komentarze). Przykładowo jeśli w ramach zadania przypniemy quiz on-line z innej platformy, nauczyciel widzi postępy uczniów na matczynej platformie, natomiast jeśli ktoś rozwiązał quiz, może oznaczyć w Edmondo wykonanie zadania.
  • umożliwia tworzenie wspólnych projektów ze szkołami z innych krajów, czy nawet kontynentów.
  • do komunikacji dysponuje narzędziem do czatowania (nie ma własnego kanału wideo), ale w jego ramach korzystać można z ogólnie dostępnych narzędzi np.: czatu, SKYPE, kanału youtube, wideo rozmowy
  • sprzyja wykorzystaniu metody odwróconej klasy, czyli zamiany kolejności i odejścia od metody podającej (wykładowej) podczas lekcji, na rzecz samodzielnego opracowania materiału czy teorii w domu przez ucznia, po to, aby na lekcji zająć się praktyką. Przykładowo nauczyciel może sfilmować swoją lekcję, podać teorie, po to, aby na zajęciach tylko ćwiczyć dany materiał.
  • Platformę wyróżnia fakt, że rejestruje się nie tylko użytkowników, ale również placówki, w których nauczają.

 

Jak pracować z narzędziem

Na stronie startowej znajduje się informacja w jaki sposób należy się zarejestrować: potrzebne jest konto e-mail i hasło. W ten sposób tworzymy swoje konto, do którego mamy przypisany swój profil.

 

Po zalogowaniu możemy spersonalizować swój profil poprzez dodanie zdjęcia czy informacji o nas. Wystarczy wejść w menu znajdujące się prawym górnym rogu ekranu i z menu wybrać PROFILE.

Poniżej wygląd osobistego konta czyli profilu.

 

 

Tworzenie grup

Po wejściu do platformy na stronie głównej można utworzyć swoją grupę czy klasę. W tym celu należy znaleźć (po lewej stronie ekranu) odpowiednie przyciski:

– CREATE A CLASS – stwórz klasę. Klikając na nie rozpoczynamy tworzenie klasy. Wybieramy jej nazwę, określamy wiek uczniów oraz przyporządkowujemy przedmiot.

– MANAGE CLASS – zarządzaj klasą. To miejsce, gdzie można zarządzać grupą, np. dodać ją do ulubionych, czy usunąć.

 

 

 

Zapraszanie innych nauczycieli

Zapraszać innych nauczycieli do współpracy można poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu ekranu przycisku INVITE – zapraszać. W tym miejscu pojawią się profile innych użytkowników (zdjęcia z imionami i nazwiskami innych nauczycieli). Można wejść na profil danego nauczyciela i zobaczyć jakiego przedmiotu uczy, skąd pochodzi oraz zaprosić go do współpracy poprzez wysłanie zaproszenia.

 

 

Materiały edukacyjne

Miejscem, gdzie znaleźć można materiały udostępniane przez innych nauczycieli oraz gdzie znajdują się samodzielnie wypracowane materiały i pomysły na projekty jest tzw. SPOTLIGHT czyli baza materiałów zastanych, ale też miejsce, gdzie można podzielić się swoimi zasobami. Przycisk Spotlight znajdziemy z prawej strony ekranu, w miejscu gdzie mamy dostęp do profilu. Należy rozwinąć listę, SPOTLIGHT jest na pierwszym miejscu.

W zakładce SPOTLIGHT (po lewej stronie ekranu) znajduje się wykaz tematów SUBJECT, który jest dostępny. To w tym miejscu możemy poszukać innych materiałów, czy pomysłów na zajęcia. Po wejściu w menu SUBJECT, należy wybrać temat, który nas interesuje i w ten sposób rozwijamy go. Z tej pozycji można przeczytać jego opis, istnieje również opcja kontaktu z twórcą danego materiału. W tym celu można wysyłać mu wiadomość lub napisać komentarz pod projektem.

To od użytkownika (nauczyciela) zależy czy chce udostępnić swoje materiały innym i zapisywać je jako publiczne. Umieszczenie materiałów na swoim koncie do tzw. LIBRARY (biblioteki) nie równa się temu, że stają się one publiczne.

W tematyce związanej z zagadnieniami edukacji globalnej jest spory wybór już wypracowanych materiałów. Poniżej kilka projektów z nią związanych.

 

 

Pomocne przy poznawaniu narzędzia:

Tutorial w języku polskim, który wyjaśnia krok po kroku, jak należy poruszać się po Edmodo:

Cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=Eyi14nnf5IE

Cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=JxRICP0hdhs

W wersji angielskiej najnowsze informacje na temat platformy znajdziemy tu: https://www.youtube.com/watch?v=stvZj4S38cc

Inne opisy platformy można znaleźć m.in. pod tymi adresami:

http://uczycielnica.blogspot.com/2016/08/po-co-mi-edmodo.html

https://edunews.pl/nowoczesna-edukacja/e-learning/3657-edmodo-jak-obslugiwac-i-korzystac-z-platformy