grudzień 11, 2018

Czym jest TIK?

Hits: 742

TIK jest skrótem od Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ( z ang. Information and communication technologies (ICT). Narzędzia, które znajdują się w ich grupie, pomagają uczyć bardziej efektywnie. Narzędzia TIK to nie tylko szeroki wachlarz możliwości przeprowadzenia lekcji, to również wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu cyfrowych kompetencji oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne.

Narzędzia TIK można wykorzystywać, zarówno ucząc konkretnego przedmiotu, przybliżając nowe zagadnienia, czy sprawdzając wiedzę już zdobytą, jak również podczas innego rodzaju aktywności pedagogicznej, np. na zajęciach pozalekcyjnych, godzinach wychowawczych, na zajęciach w świetlicy i podczas pracy metodą projektu edukacyjnego.