grudzień 11, 2018

czym jest myślenie wizualne?

Hits: 403

Myślenie wizualne

Myślenie wizualne to idea utrwalania i przekazywania informacji z pomocą obrazów – dlatego często stosuje się też wobec niej termin „myślenie obrazami”. Tak naprawdę myślenie wizualne nie ogranicza się do samych obrazów, tylko jest ich połączeniem z zapisem słownym.

Autorem określenia „myślenie wizualne” (visual thinking) i „język wizualny” (visual language) jest dr Robert Horn, który dużą część swojej naukowej aktywności poświęcił efektywnym sposobom przekazywania informacji. Zauważył on, że wzajemne powiązanie ze sobą obrazów i słów jest bardzo skutecznym rozbudowaniem standardowego sposobu komunikacji współczesnego człowieka, która oparta jest jedynie na słowie. Myślenie wizualne jest alternatywnym rodzajem pracy umysłowej organizującym nasze myśli w sposób nielinearny i przestrzenny, co pozwala na bardziej zrozumiałe przekazanie abstrakcyjnych idei, a także przekłada się na nasze kompetencje w rozwiązywaniu problemów.

Popularyzatorem tego sposobu komunikacji – szczególnie w biznesie, ale także w życiu codziennym – jest Dan Roam, założyciel i prezes dużej amerykańskiej firmy konsultingowej, a przy okazji autor bestsellerów dotyczących wykorzystania myślenia wizualnego w biznesie i twórca najbardziej popularnej definicji tego pojęcia. Dan Roam przekonał wiele osób, że po pierwsze rysowanie i w ogóle wizualizacja informacji jest dla człowieka czymś naturalnym, a po drugie, że rysować może prawie KAŻDY. Czy aby na pewno każdy? Tak, pod warunkiem, że jest w stanie posługiwać się kilkoma podstawowymi elementami języka wizualnego. „Jeżeli umiesz narysować kwadrat, trójkąt, kółko, kropkę, kreskę prostą i pofalowaną, to znaczy, że potrafisz narysować wszystko!” – mawia Roam.

I nie należy się przejmować, że nasze wizualne notatki nie są „ładne”, bo nie o to tu chodzi. Myślenie wizualne nie jest bowiem procesem artystycznym, ale intelektualnym i wizualizowane przez nas informacje mają być przede wszystkim czytelne.

Obecnie myślenie wizualne jest narzędziem wykorzystywanym głównie w biznesie i w edukacji.


Metody myślenia wizualnego:

  • Graphic recording (zapis graficzny)

  • Graphic facilitation (facylitacja graficzna)

  • Sketchnoting , czyli wizualne notatki (szkic-notatki, rysnotki)

  • Bullet Journal, czyli graficzna metoda planowania i zarządzania czasem

  • Explained film (filmy eksplanacyjne)