Projekt “Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie”

Hits: 1543Projekt dedykowany jest nauczycielom i ma na celu nie tylko poszerzenie ich wiedzy z zakresu edukacji globalnej w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju, ale także zapewnienie szerokiego wsparcia dotyczącego korzystania z różnorodnych metod i nowoczesnych narzędzi nauczania (offline, online). Zapewnienia także wsparcie merytoryczno-trenerskie w przeprowadzeniu samodzielnych działań. Służyć będą temu szkolenia w tym e-learningowe Read more about Projekt “Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie”[…]